#35 Oriëntaalse christenen in Europa (1970-2020)

DSC_2999 (2)

Vorige week werd bekend dat de European Research Council mijn voorstel voor een groot onderzoeksproject over de oriëntaals orthodoxe christenen in Europa heeft goedgekeurd en gaat financieren via een ERC Advanced Grant (#ERCAdG). Het project gaat uitgevoerd worden aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen, bij de Faculteit der Filosofie, Theology en Religiewetenschappen, in samenwerking met het Instituut voor Oosters Christendom.

Het project ‘Rewriting Global Orthodoxy: Oriental Christianity in Europe between 1970 and 2020’ gaat op zoek naar de vragen en spanningen die de veelal gedwongen migratie en recente vestiging in Europa van kerken uit Noordoost Afrika (Koptisch, Ethiopisch, Eritrees) en het Midden-Oosten (Syrisch-Orthodox, Armeens) voor deze gemeenschappen hebben opgeroepen. Hoe zien zij zichzelf, als christenen deel van de christelijke gemeenschap in Nederland, als onderdeel van de wereldwijde oosterse orthodoxie (waartoe bijvoorbeeld ook de Russisch-, Grieks- en Servisch-orthodoxen behoren), als onderdeel van de zeer gemêleerde en vaak gekleurde nieuwe Nederlanders, migranten en kinderen van migranten, of als onderdeel van de Europese tak van hun eigen mondiale kerken?

Om hier achter te komen duiken we in de vele teksten, op papier en elektronisch, die de afgelopen vijftig jaar door deze gemeenschappen zijn geproduceerd: van prachtig gedrukte liturgie-boeken tot simpele boekjes om de kinderen de eigen taal te leren, van her-vertelde heiligenlevens en catechesatieboekjes tot lijvige theologische en historische studies. Door deze teksten te verzamelen, in kaart te brengen en in de dagelijkse context te bestuderen, wil dit project beter begrijpen hoe deze kerken in Nederland en Europa naar zichzelf en de wereld om hen heen kijken. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de onderlinge uitwisseling tussen de oosters en oriëntaals orthodoxe kerken, tegen de achtergrond van groei en herleving van orthodox christendom in de Europese seculiere samenleving.

Binnenkort volgt meer informatie, over de database waarin deze teksten verzameld zullen worden, over de verschillende deelprojecten en over de mensen die we zoeken om deze deelprojecten uit te voeren. Voor een eerste beschrijving daarvan zie de voorgaande (Engelstalige) blog (in het bijzonder ook voor hen die eventueel als promovendus of postdoc bij de project betrokken zouden willen worden). In de loop van dit jaar (2019), in de aanloop naar de start van het project begin oktober, zal het project ook een eigen website krijgen waarop de vorderingen te volgen zullen zijn. Nieuws daarover komt in ieder geval ook via deze blog en social media.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s