#13 De christenen van het Midden-Oosten in deze en eerdere crises (IVOC-seminar, vrijdag 22 april, Nijmegen)

Hoe hangt de huidige crisis in het Midden-Oosten samen met eerdere crises in het Midden-Oosten? Wat kan de geschiedenis van de periode na de Eerste Wereldoorlog ons leren over de situatie van de christenen in de regio nu? En welke rol spelen eerdere migratiestromen van christenen uit de regio in de huidige crisis?

Christenen zijn zwaar getroffen door de huidige crisis in het Midden-Oosten, in het bijzonder maar niet alleen door de opkomst van IS in delen van Syrië en Irak. Zie onder andere het rapport The Plight of Christians in the Middle East (2015) en het IECS report 1 van december 2016. Velen zijn uit hun dorpen en steden gevlucht en wachten in de buurlanden de verdere ontwikkelingen af. Ze hopen daarbij vooral op mogelijkheden om de regio te verlaten en zich in veilige landen te kunnen vestigen, in Europa, de VS of Canada. Ook nu gedeelten van de regio inmiddels weer terugveroverd zijn op IS zijn christenen, net als andere minderheden, vaak zeer aarzelend terug te keren: onder degenen die hen onder IS-vlag uit hun huizen verdreven waren regelmatig ook bekenden uit de buurt. Ook een eventueel positief verloop van het zeer broze vredesproces in Syrië zal niet onmiddellijk tot grootschalige terugkeer leiden: de oorlog heeft veel christenen huiverig gemaakt in hun toekomst in de regio te investeren.

Op het IVOC-seminar aanstaande vrijdag in Nijmegen (opgave nog mogelijk) zullen de vragen rond de gevolgen van de huidige crisis voor christenen besproken worden in het licht van eerdere crises in de regio. Kan een blik op het verleden ons inzicht geven in welke factoren van belang zijn om christenen zich veilig te laten voelen? Onder welke voorwaarden kunnen christenen weer terugkeren naar hun voormalige woonplaatsen? Welke rol kan het westen daarin spelen? En hoe kan dat op zo’n manier dat christenen, samen met andere minderheden, een volwaardige plaats in de samenleving in kunnen nemen?

Twee internationale experts, Dr. Keith David Watenpaugh, en dr. Guita Hourani, leveren aanstaande vrijdag in Nijmegen achtergronden bij de huidige crisis.

Dr. Watenpaugh is een expert op het gebied van de humanitaire hulp die in de Eerste Wereldoorlog op gang kwam na de genocide op de Armeniërs van Turkije. In zijn boek Bread from Stones beschrijft hij hoe juist deze crisis de aanzet vormde tot de ontwikkeling van hulporganisaties, langetermijn-ontwikkelingshulp, ontwikkeling van mensenrechten, discussies over genocide en de internationale organisaties die daarbij horen: de Volkenbond (League of Nations) en later de Verenigde Naties. Naast zijn werk als academicus, is hij actief betrokken bij het hoger onderwijs in het huidige Midden-Oosten, in het bijzonder om vluchtelingstudenten een kans te geven hun opleiding elders te vervolgen. Hij zal vrijdag meer vertellen over deze eerste episode van internationale humanitaire inspanning en de manier waarop deze aanpak nog steeds een belangrijke rol speelt in de crises van vandaag.

Dr. Hourani is werkzaam aan de universiteit Notre Dame in Libanon en daarbij directeur van het Lebanese Emigration Research Center (LERC). Ze publiceerde onder andere over Libanese migranten in de Golfregio, over de impact van de oorlog van 2006 op Libanese migratie, en heeft de laatste jaren ook regelmatig rapporten gepubliceerd over de recente vluchtelingencrisis, de situatie van vluchtelingen in Libanon en de effecten daarop op de Libanese samenleving en de vergelijking van deze vluchtelingenstromen met dergelijke bewegingen elders op de wereld. Daarbij heeft ze bijzondere aandacht voor de positie van vrouwen. Vrijdag zal ze ons meer vertellen over de positie van christenen in de huidige vluchtelingenstromen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s